Бартош Дул, Польша

Ярмила Дул
Житель
Житель
Информация о пользователе
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 00:14
Проживание: Польша
Пройдено ступеней: 2
Дата прохождения 1 ступени: 03.12.2018
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Бартош
диагноз: ДЦП
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 40 раз

Бартош Дул, Польша

Сообщение Ярмила Дул » 09 июн 2019, 14:26

Dzień dobry w letni, gorący, duszny dzień. Przed południem Bartosz poprosił mnie o seans. Po chwili od rozpoczęcia pracy na klatce piersiowej poczuł się niedobrze. Narzekał na brak powietrza, duszności, ciśnienie miał wysokie, nie chciał seansu. Zaparzyłam mu melisę i obserwuję go. Cały czas mówi,że mu duszno, ale się wyciszył. ciśnienie się ustabilizowało. Ponieważ były już podobne sytuacje ---myślę że wpadł w panikę, dodatkowo biomed jest niekorzystny.

Ярмила Дул
Житель
Житель
Информация о пользователе
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 00:14
Проживание: Польша
Пройдено ступеней: 2
Дата прохождения 1 ступени: 03.12.2018
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Бартош
диагноз: ДЦП
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 40 раз

Бартош Дул, Польша

Сообщение Ярмила Дул » 09 июн 2019, 14:29

Добрый день, летний, жаркий, знойный день.
Утром Бартош попросил меня провести сеанс.
Через некоторое время после начала работы на груди он почувствовал себя плохо. Жаловался на недостаток воздуха, одышка, давление было высокое, не хотел сеанса.
Я заварила ему мелиссу и наблюдала за ним.
Все время говорит,что ему душно, но был спокоен. постепенно давление стабилизировалось. Поскольку уже были подобные ситуации - - - я думаю, что он впал в панику, кроме того, biomed является неблагоприятным

Ярмила Дул
Житель
Житель
Информация о пользователе
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 00:14
Проживание: Польша
Пройдено ступеней: 2
Дата прохождения 1 ступени: 03.12.2018
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Бартош
диагноз: ДЦП
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 40 раз

Бартош Дул, Польша

Сообщение Ярмила Дул » 29 июн 2019, 20:16

Мы вернулись из Москвы с богатыми знаниями, опытом, множеством разных эмоций. Я оставил Центр сильнее и более устойчивым к трудностям повседневной жизни, более уверенным. Я решил много сомнений по поводу работы с Bartosz. Я чрезвычайно благодарен. Леонидовна приедет по всем направлениям, за заботу и веру, которыми я буду управлять в 5-м классе. Я хотел бы поблагодарить всех вас, кто помог нам, надеясь на лучшее завтра. Моя группа была гармоничной, была хорошая атмосфера, вы очень хорошо понимали мои плохие языковые навыки. Спасибо за красивый и полезный подарок. Спасибо преподавателю и Тине за понятное информационное сообщение. Я выражаю благодарность волонтерам за их время, навыки и преданность Бартошу. Вся команда Центра --- СПАСИБО.

Ярмила Дул
Житель
Житель
Информация о пользователе
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 00:14
Проживание: Польша
Пройдено ступеней: 2
Дата прохождения 1 ступени: 03.12.2018
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Бартош
диагноз: ДЦП
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 40 раз

Бартош Дул, Польша

Сообщение Ярмила Дул » 29 июн 2019, 20:18

Wróciliśmy z Moskwy bogatsi o wiedzę , doświadczenie, mnogość różnorodnych wzruszeń. Wyjechałam z Centrum silniejsza i odporniejsza na trud codziennego życia, pewniejsza siebie. Rozwiązałam liczne wątpliwości dotyczące pracy z Bartoszem. Jestem niezmiernie wdzięczna Nadejdzie Leonidownej za wszelkie wskazówki, za troskę i wiarę,że poradzę sobie na 5 stopniu. Wszystkim, którzy okazali nam pomoc , tchnęli nadzieją na lepsze jutro serdecznie dziękuję. Moja grupa była zgrana, panowała dobra atmosfera, byliście bardzo wyrozumiali na moje słabe umiejętności językowe. Dziękuję za piękny i przydatny prezent. Dziękuję wykładowcy i Tinie za zrozumiały przekaz informacji. Osobną wdzięczność wyrażam dla wolontariuszy za ich czas, umiejętności , oddanie Bartoszowi. Całemu zespołowi Centrum , specjalistom---DZIĘKUJĘ.


Мы вернулись из Москвы - обогатились знаниями , опытом, и множеством разнообразных эмоций.
Я уехала из Центра сильнее и устойчивее к трудностям повседневной жизни, увереннее в себе.
Я решила множество сомнений в работе с Бартошем.
Я очень благодарна Надежде Леонидовне за все советы, за заботу и веру в то,что справлюсь на 5-й ступени.

Всем, кто оказал нам помощь, возлагали надежды на лучшее завтра искренне благодарю вас.
Моя группа была дружная, царила хорошая атмосфера, товарищи были очень терпеливы к моим слабые языковые навыки.
Спасибо за красивый и полезный подарок.
Спасибо Максиму Викторовичу и Тине за четкость информации.

Отдельную благодарность я выражаю волонтерам за их время, навыки, преданность Бартошу.
Всему коллективу Центра , специалистам---СПАСИБО.

Ярмила Дул
Житель
Житель
Информация о пользователе
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 00:14
Проживание: Польша
Пройдено ступеней: 2
Дата прохождения 1 ступени: 03.12.2018
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Бартош
диагноз: ДЦП
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 40 раз

Бартош Дул, Польша

Сообщение Ярмила Дул » 12 июл 2019, 23:18

Od dwóch dni jesteśmy na warsztatach muzycznych przed festiwalem piosenki. Instruktor znający Bartosza widzi znaczną poprawę w jego przeponie. Przez dwa tygodnie Bartosz nie śpiewał według zaleceń Nadjezdy Leonidownej. Ja natomiast zauważyłam u siebie większą wrażliwość rąk.

Иоанна
Старожил
Старожил
Информация о пользователе
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 14:47
Проживание: Стара Загора
Пройдено ступеней: 0
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Иоанна 1980
диагноз: ДЦП
ссылки на веб-страницы ВКонтакте и Facebook или Одноклассниках: https://www.facebook.com/joanna.reich.10
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 253 раза

Бартош Дул, Польша

Сообщение Иоанна » 13 июл 2019, 08:32

Уже 2 дня мы находимся на музыкальных занятиях перед фестивалем песни. Инструктор который знает Бартоша видит значительные улучшения его диафрагмы. Две недели Бартош не пел по рекомендациям Надежды Леонидовны
А я заметила у себя большую чувствительность рук рук

Иоанна
Старожил
Старожил
Информация о пользователе
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 14:47
Проживание: Стара Загора
Пройдено ступеней: 0
Допсеминары: 0
имя и дата рождения особого ребенка: Иоанна 1980
диагноз: ДЦП
ссылки на веб-страницы ВКонтакте и Facebook или Одноклассниках: https://www.facebook.com/joanna.reich.10
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 253 раза

Бартош Дул, Польша

Сообщение Иоанна » 13 июл 2019, 08:34

Powodzenia Bartek. Po bfm na pewno zaspiewasz lepiej niż rok temu. Miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń

=====

Удачи, Барт. После BFM вы наверняка будете петь лучше, чем год назад. Желаем вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений

Ответить

Вернуться в «Пока ДЦП»